רותם זילברמן, רו״ח
ליווי פיננסי לניהול העסק

נ: 052-3699478
ט: 03-9104422
פ: 03-9104411

העצמאות 40, יהוד