יש לך חבילה.

תהליך הייעוץ בשיטת רותם זילברמן מאפשר לך לבנות תשתית פיננסית יציבה ולרכוש כלים להתנהלות נכונה, תוך ליווי מקצועי מלא. כדי להבטיח שתזכה לפתרונות הטובים והמתאימים ביותר לצרכיך, מבוצע הייעוץ בהתאמה אישית, על פי היקף ההכנסה ושורה ארוכה של גורמים נוספים.

pack1 יעוץ פיננסי לעסק של 3-6 מיליון שקל ייעוץ פיננסי לעסקים. 6-15 מליון שקלים.

נבנה יחד מערך פיננסי
שיעשה לך סדר במספרים.

  • וי אפורבניית תקציב מפורט
  • וי אפורתכנון תזרים מזומנים
  • וי אפורבחינת צרכי אשראי
  • וי אפוריצירת תכנית עבודה
  • וי אפורליווי וייצוג מול הבנקים
  • וי אפורהקמת מנגנון בקרה
  • וי אפוריצירת דו״ח מעקב חודשי
  • וי אפורפיתוח עסקי